Chào bạn, Người chiến thắng "Mixbox Set Session #01" đã lộ diện, xem ngay kết quả cuộc thi tại đây×

Thông tin bài nhạc

Date of birth: 08/08/2000
Age: 16-17
Position: DJ/PRODUCER
Main category: Hardstyle , Trap , Dubstep , Pop Ballad

Bình luận

Nghe tiếp