Thông tin bài nhạc

LEGNA - Lê Duy

Resident Dj ở những địa điểm nổi tiếng của các thành phố lớn :

- Glow Sky Bar (Sài Gòn) - Resident Dj
- The Bank Club (Hà Nội) - Resident Dj
- The Toilet Club (Hà Nội) - Resident Dj
- The Gallery Club/Lounge (Hà Nội) - Leader Dj
- The Oddie Club (Hà Nội) - Mobile Dj
- Sevva Sky Lounge (Đà Nẵng) - Resient Dj
- OQ Lounge Pub DnD (Đà Nẵng) - Resident Dj

Khả năng chơi tốt các thể loại House hiện nay.

Contact :

Phone Number : 0931 929 032 - Duy

EMail : leduylegna2107@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/leduylegna

Soundcloud : https://soundcloud.com/leduylegna

Instagram : https://www.instagram.com/leduylegna/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCFGF7zcMXh48dq2fbSerKDg

Bình luận

Nghe tiếp