Thông tin bài nhạc

LEGNA - Lê Duy

Nổi tiếng với lối chơi nhạc dẫn dắt suôn mượt theo cảm xúc được thể hiện qua rất nhiều Set nhạc chất lượng đầy tâm huyết. Đã và đang làm Resident Dj ở những địa điểm nổi tiếng của các thành phố lớn :

- Glow Sky Bar (Sài Gòn) - Resident Dj
- The Bank Club (Hà Nội) - Resident Dj
- The Toilet Club (Hà Nội) - Resident Dj
- The Gallery Club/Lounge (Hà Nội) - Leader Dj
- The Oddie Club (Hà Nội) - Mobile Dj
- Sevva Sky Lounge (Đà Nẵng) - Resient Dj
- OQ Lounge Pub DnD (Đà Nẵng) - Resident Dj

Contact :

Phone Number : 0931 929 032 - Duy

EMail : leduylegna2107@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/leduylegna

Soundcloud : https://soundcloud.com/leduylegna

Instagram : https://www.instagram.com/leduylegna/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCFGF7zcMXh48dq2fbSerKDg

Bình luận

Nghe tiếp