Đang Diễn Ra

Mixbox Set Session 01

“Mixbox Set Session” là cuộc thi thường xuyên được tổ chức hàng tháng trên nền tảng Mixbox dành cho các DJ/ Producers chuyên và không chuyên cũng như tất cả các những người yêu thích âm nhạc hoạt động trên Mixbox.

Cuộc thi trước đây

Hyper Music Contest

“Hyper Music Contest” là cuộc thi sản xuất Âm nhạc Điện tử online dành cho các Music Producers Việt Nam, được tổ chức bởi và MixBox.vn. Bất kể lứa tuổi, khu vực, chỉ cần bạn là công dân Việt Nam, có khả năng sản xuất Âm nhạc đều có thể gửi bài dự thi của mình tham gia chương trình.

Nghe tiếp