Hyper Music Contest

“Hyper Music Contest” là cuộc thi sản xuất Âm nhạc Điện tử online dành cho các Music Producers Việt Nam, được tổ chức bởi và MixBox.vn. Bất kể lứa tuổi, khu vực, chỉ cần bạn là công dân Việt Nam, có khả năng sản xuất Âm nhạc đều có thể gửi bài dự thi của mình tham gia chương trình.

Chi tiết
Nghe tiếp