Thông tin bài nhạc

mày mù à tao đang bay
đi chăn bò
cục sì ngầu ông bê lắp
bà tân vlog
te tò te
.... vv

Bình luận

Nghe tiếp